ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ


Loading…

ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πηγή Σάριζα

Ο θρύλος λέει ότι ο Πασάς Σαν Ριζάς που ζούσε στο νησί της Εύβοιας, έχασε το φέσι του σε ένα ρέμα το οποίο κατέληξε στο χωριό Αποίκια της Άνδρου σε μια πηγή η όποια και πηρέ το όνομα του. Λένε λοιπόν ότι η πηγή Σάριζα συνδέεται με την Εύβοια. Αν και η ακριβής χρονολογία ανακαίνισης της μαρμάρινης κρήνης της πηγής παραμένει άγνωστη, γνωρίζουμε ότι η πηγή Σάριζα ιδρύθηκε το 1787 με έξοδα και εποπτεία του Μακάριου Πολέμη. Την πηγή την χρησιμοποιούσαν για τρεις λογούς, την ύδρευση των κατοίκων, για πότισμα των κτημάτων, και για το πλύσιμο των ρούχων από τις γυναίκες του χωριού!